External HDD

New
WD เอ็กซ์เทอนอล ฮาร์ดไดร์ฟ (2 TB) รุ่น My Passport อุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูล 2 TB
Weight : 0.5 g
1,790.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 357
New
WD เอ็กซ์เทอนอล ฮาร์ดไดร์ฟ (4 TB) รุ่น My Passport อุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูล 4 TB
Weight : 0.5 g
2,800.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 344
New
WD เอ็กซ์เทอนอล ฮาร์ดไดร์ฟ (4 TB) รุ่น My Passport อุปกรณ์เก็ฐสำรองข้อมูล 4 TB
Weight : 4.8 g
2,800.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 317
New
WD เอ็กซ์เทอนอล ฮาร์ดไดร์ฟ (2 TB) รุ่น My Passport อุปกรณ์เก็ฐสำรองข้อมูล 2 TB
Weight : 4.8 g
1,790.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
เพิ่มในเปรียบเทียบ
เข้าชม : 385

SIDE MENU

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์